Research Center for International Economics
at the University of International Business and Economics

home  |  mission  |  structure  |  conferences | workshops  |  newsletters  |  job openings  |  Asia/WTO  |

Trade Workshop

November 22, 2008, Beijing

List of Participants

| organizing committee | accommodation | local transportation | program | papers | list of participants |

No. Author Affiliation Area
1 Cheng, Yuk-shing Hong Kong Baptist U HK
2 Deardorff, Alan U of Michigan US
3 GE Ying UIBE, SITE CN
4 HE Yin U of Colorado CN
5 Kwok, Yun Kwong HK Baptist U HK
6 LIN Guijun UIBE CN
7 LIU Yao Nankai U CN
8 MIAO Shengtao Zhejiang U CN
9 PEI Jiansuo U of Groningen NL
10 Schramm, Ron  Clolumbia U US
11 SONG Hong Chinese Academy of Social Sciences CN
12 SONG Yuhua Zhejiang U CN
13 SUN Zesheng Technological College CN
14 TANG Yihong    UIBE CN
15 WANG Shengzu Fudan U CN
16 WANG Xiuling North China Electric Power U CN
17 Wong, Kar-yiu UIBE and HKBU CN
18 Wong, Siu-kee Nankai U CN
19 XU Chunxiang Shenyang Polytechnic U CN
20 Yao, Shunli UIBE, SITE CN
21 Yin, Xiaopeng UIBE CN
22 Yu, Miaojie Peking U, CCER CN
23 ZHANG Jin UIBE CN
24 ZHAO Zhongxiu UIBE CN
25 ZHUO Jun Zhejiang U CN

back to the home page of | the Center | the workshop |

This page was last modified on November 23, 2010. Comments are most welcome and can be sent to webmaster.